Meliorācijas darbi

Veicam ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvniecību.  Piedāvājam: Meliorācijas sistēmu būvniecību;
Novadgrāvju izbūvi, rekonstrukciju, attīrīšanu un padziļināšanu;
Novadgrāvju dibena stiprinājuma izbūvi;
Caurteku būvniecību un rekonstrukciju;
Drenāžas sistēmu izteku izbūvi un atjaunošanu